Országos mérések eredményeinek elemzése, értékelése:

2020. február 28-tól elérhetőek a 2019 májusában megírt kompetenciamérés eredményei az Oktatási Hivatal honlapján. A „Telephelyi jelentésből” képet kaphatunk az iskola jellemzőiről. Megismerhetjük iskolánk és osztályaink teljesítményadatait, az iskolai munka fejlesztő hatását. Megtudhatjuk, hogy az iskolába járó diákok szociokulturális hátterük szempontjából milyenek, és láthatjuk azt is, hogy az ebből adódó hátrányokat az iskola mennyiben tudja kompenzálni. Mindezt az ország többi – hasonló, vagy éppen különböző – iskolájával való összehasonlításban, egyszerűbb, vagy részletezőbb formában.

A „Tanulói jelentésből” a szülők is információhoz jutnak arról, hogy gyermekük pontosan milyen feladatokat kapott, és azokat milyen eredményesen oldották meg, mindezt ahhoz is viszonyítva, hogy a többi gyerek az adott feladatot milyen sikerrel teljesítette.

Ugyanitt láthatják, hogy gyermekük teljesítménye az ország összes tanulója, az iskola tanulói, illetve az osztály tanulói teljesítményéhez viszonyítva milyen.

A jelentés bemutatja, hogy az előző (két évvel az előtti) méréshez képest gyermekének teljesítménye hogyan változott. Láthatja gyermeke fejlődését az ország, az iskola és az osztály többi tanulójához képest is.

Az iskolajelentésben közölt adatok lehetővé teszik, hogy az iskola elemezze saját munkáját, elhelyezze teljesítményét a hozzá hasonló, vagy éppen tőle lényegesen különböző iskolákkal való összehasonlításban. A mérés a teljesítményeket nemcsak abszolút skálán mutatja be, hanem a tanulók szociokulturális hátterét megjelenítő családi háttérindex segítségével azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai teljesítményét is láthatóvá teszi, amelyek nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak.
Mindemellett a 2010. évi mérés óta – a mérési rendszerek között szinte egyedülálló módon – követni lehet az egyes tanulók fejlődését, és ez által képet lehet alkotni az iskola fejlesztő hatásáról is.

8. osztály eredményei:

Matematika:

13 tanuló vett részt a mérésben, akik közül 12 tanuló feladatmegoldása került értékelésre. A 13 tanuló közül 1 fő sajátos nevelési igényű, 3 tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd. A tanulók átlageredménye 1599 képességpont. Országos átlag 1624, míg a községi általános iskolák átlaga 1563 képességpont. A tanulóink képességszintek szerinti megoszlása a következő: 1. szint 8,3% (1 tanuló) 2. szint 25% (3 tanuló), a 3. szint 8,3% (1 tanuló), 4. szintet 16,7% (2 tanuló), az 5. szintet 25% (3 tanuló), 6. szint 16,7% (2 tanuló) teljesítette. A minimum szint a 3. képességszint volt, az alapszint pedig ebben a korcsoportban a 4. képességszint. Tanulóink 33,3%-a nem érte el a minimum szintet, 41,6%-a pedig az alapszint alatt teljesített. 

Tanulóink teljesítménye az országos átlaghoz viszonyítva nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől, míg a községi és a közepes községek általános iskoláihoz viszonyítva a telephely eredménye szintén nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől. 

A tanulóink már rendelkeztek korábbi kompetencia mérés eredményével. A tényleges eredmény a várhatóhoz képest nem különbözik szignifikánsan. 

A megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett regresszió alapján az eredmény szintén nem különbözik szignifikánsan a várhatótól.

A telephely eredménye a CSH-indexének tükrében mind az országos regresszió, mind pedig a megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett regresszió alapján nem különbözik szignifikánsan a várhatótól.

Szövegértés:

Tanulóink átlageredménye 1612 képességpont. Az országos átlag 1608 képességpont. A községi általános iskolák átlageredménye 1542 képességpont. A tanulóink képességszintek szerinti megoszlása: 2. szint összesen 16,7% (2 tanuló), 3. szint 16,7% (2 tanuló), 4. szint 16,7% (2 tanuló), 5. szint 25% (3 tanuló), 6. szint 8,3% (1 tanuló), 7. szint 16,7% (2 tanuló) teljesítette. A minimum szint a 3. képességszint volt, melyet tanulóink 16,7%-a nem érte el. Az alapszint a 4. képességszint volt. Alapszint alatt tanulóink 33,4%-a teljesített. 

Tanulóink teljesítménye az országos átlaghoz viszonyítva szignifikánsan nem különbözik az adott értéktől, míg a községi és a közepes községek általános iskoláihoz viszonyítva a telephely eredménye szintén nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől. 

A tanulók már rendelkeztek korábbi kompetencia mérés eredményével. A tényleges eredmény a várhatóhoz képest nem különbözik szignifikánsan. 

A megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett regresszió alapján az eredmény szintén nem különbözik szignifikánsan a várhatótól.

A telephely eredménye a CSH-indexének tükrében mind az országos regresszió, mind pedig a megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett regresszió alapján nem különbözik szignifikánsan a várhatótól.

6. osztály eredményei:

Matematika:

A mérésben 15 tanuló vett részt. A jelentésre jogosult tanulók száma 14. A tanulók között 1 sajátos nevelési igényű és 3 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló van.  13 tanulónak van CSH-indexe. A tanulóink átlageredménye 1487 képességpont. Az országos átlag 1495 képességpont. A községi általános iskolák átlageredménye 1450 képességpont. A tanulóink képességszintek szerinti megoszlása: 7,1% az 1. szinten teljesített (1 tanuló), 2. szint 42,9% (6 tanuló), 3. szint 21,4% (2 tanuló), 4. szint 14,3% (3 tanuló), 5. szint 14,3% (2 tanuló).

A minimum szint alatt (2. képességszint) tanulóink 7,1%-a teljesített, míg az alapszintet (3. képességszint) tanulóink 50%-a nem érte el. 

Tanulóink átlageredménye sem országosan, sem a községi általános iskolákhoz viszonyítva szignifikánsan nem különbözik az adott értéktől.

A telephely eredménye a CSH-indexének tükrében mind az országos regresszió, mind pedig a megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett regresszió alapján nem különbözik szignifikánsan a várhatótól.

Szövegértés:

Tanulóink átlageredménye 1515 képességpont. Az országos átlag 1499, míg a községi általános iskolák átlaga 1439 képességpont. Itt is elmondható, hogy tanulóink várható eredménye nem különbözik szignifikánsan a tényleges eredménytől. A tanulóink képességszintek szerinti megoszlása: 2. szint: 21,4% (3 tanuló), 3. szint 28,6% (4 tanuló), 4. szint 21,4% (3 tanuló), 5. szint 21,4% (3 tanuló), 7. szint 7,1% (1 tanuló).

A minimum szintet a mérésben részt vett minden tanulónk teljesítette, míg országosan 5,7%, a megfelelő képzési típusban pedig a tanulók 8,9%-a nem érte el a kívánt szintet. Az alapszintet tanulóink 21,4%-a nem teljesítette. Országosan 22,1%, a megfelelő képzési típusban 31,7%-a a tanulóknak az alapszint alatt teljesített.

A telephely eredménye a CSH-indexének tükrében mind az országos regresszió, mind pedig a megfelelő képzési forma/településtípus telephelyeire illesztett regresszió alapján nem különbözik szignifikánsan a várhatótól.

Összegzés:

A hatodik évfolyam esetében elmondható, hogy a telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől sem országosan, sem a községi, illetve a közepes községek általános iskoláihoz viszonyítva. Tanulóink teljesítménye alapján iskolánknak nem kell intézkedési tervet készíteni, de célként fogalmazzuk meg a jövőre nézve, hogy csökkenjen azon tanulóknak a számaránya, akik nem érték el 6. évfolyamon matematikából és szövegértésből a meghatározott 2. képességszintet.

A 8. évfolyam tanulóinak eredménye matematikából és szövegértésből sem országosan, sem a községi, illetve a közepes községek általános iskoláihoz viszonyítva nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől.

Az adatok elemzése után fontos célkitűzésnek határoztuk meg az átlageredmények javítását, valamint minden tanulónk számára a minimum szint elérését. Szövegértés területén mindkét évfolyam tanulói az országos átlag felett teljesítettek, de ettől függetlenül fejleszteni szükséges tanulóink szövegértési képességét és matematikai eszköztudását. Képessé kell tenni tanulóinkat arra, hogy tudásukat az életben is alkalmazzák, és további ismeretszerzésre használják.