A Szabadkígyósi Általános Iskolában a fenntartó térítési díjat, tandíjat vagy egyéb díjfizetési kötelezettséget nem állapított meg.

Szabadkígyós Község Önkormányzata által biztosított gyermekek napközbeni étkezésének térítési díját helyi önkormányzati rendelet szabályozza.