A köznevelési statisztika alapján a 2019/2020. tanév nappalis tanulói létszáma 5-8. évfolyamon 71 fő.

A 2019/2020. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 12 fő. Ez a tanulók 16,9%-a.
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 12 fő. A tanulók 16,9 %-a.
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő. A tanulók 0,0 %-a.

A rögzített adatok alapján a Szabadkígyósi Általános Iskolában a 2019/2020-as tanév II. félévében a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszáma, illetőleg a teljes tanulói létszámhoz mért aránya az előző félévhez képest 23,94%-ról 16,90%-ra csökkent.

Az intézmény által rögzített adatok alapján az intézményi beavatkozások alkalmasak az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők enyhítésére. Fontos azonban kitérni a „Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot”, a „Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítését szolgáló” szaktanácsadás területére. Intézményünk az országos kompetenciamérés eredményeire figyelemmel él az éves igényfelmérőben felkínált, ingyenesen rendelkezésre álló támogató szakmai szolgáltatások közüli választási lehetőséggel.