név munkaköre végzettsége végzettség szintje
Éliás Zsuzsanna tanító tanító, szlovák nemzetiségi tanító főiskolai
Gáborné Kiss Anita tanár matematika-fizika-kémia szakos tanár főiskolai
Gönczné Orvos Emese tanár, igazgató helyettes történelem szakos tanár, gyógypedagógus főiskolai
Horváth Diána Erzsébet tanító tanító-természetismeret szakkollégium főiskolai
Lischkáné Nagy Andrea Mária tanító-angol tanító tanító, angol tanító főiskolai
Marik Ilona tanító tanító-technika szakkollégium főiskolai
Pálenkás Julianna iskolatitkár személyügyis szervező, család-és gyermekvédelem szakos pedagógus, közművelődési szakember főiskolai
Nagypál Márta tanár tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár főiskolai
Pelle Rita tanár okleveles rajz tanár egyetemi
Pelyhéné Lipták Gabriella intézményvezető – igazgató tanító, fejlesztő pedagógus, nyelv-és beszédfejlesztő, Közművelődési szakember, Okleveles technikatanár, Szakértő egyetemi
Szabó Zoltán tanító tanító, fejlesztő pedagógus, testnevelés szakkollégium főiskolai
Ifj. Szabó Zoltán tanár testnevelés tanár főiskolai
Szabóné Gyulai Zsuzsanna tanító tanító, testnevelés szakkollégium főiskolai
Szalontai Jánosné tanító tanító, testnevelés szakkollégium főiskolai
Tóth Éva tanár földrajz-biológia szakos tanár főiskolai
Tóth Miklós tanító okleveles rajz tanár főiskolai
Farkasné Kárnyáczki Enikő pedagógiai asszisztens kertészmérnök, kertészmérnök-mérnöktanár egyetemi
Bakó Béla udvaros
Nagyné Borsi Irén takarító