Az IKSZT épületében gazdag könyvállománnyal várjuk az olvasni vágyókat. Kínálatunkban megtalálhatók a klasszikus szépirodalmi művek, a kötelező olvasmányok széles skálája, gazdag és tartalmas a mesekönyv gyűjtemény, valamint a legújabb bestsellerek túlnyomó többsége.

A beiratkozás minden szabadkígyósi lakos számára ingyenes.


A könyvtár nyitva tartása: 

Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 16:00

A szabadkígyósi Községi Könyvtár-nyilvános könyvtárként- arra törekszik, hogy mindenki korlátozás nélkül hozzájusson a dokumentumok különféle típusaihoz, használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kulturkincshez, a hazai és a nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való szabad hozzáférést.

Tevékenysége során őrzi és ápolja a klasszikus könyv- és könyvtárkultúrához kapcsolódó értékeket, felismeri és használja az új technológiákat, együttműködik országos és régiós könyvtári hálózatokkal és rendszerekkel, a helyi önkormányzattal, kulturális és gazdasági szervezetekkel.

Fő feladatának tekinti, hogy a községben élő állampolgárok információhoz való jogát a lehető legszélesebb körben érvényesítse.

E cél megvalósítása érdekében támogatja:

  • az írni-olvasni tudás fejlesztését,
  • az egész életen át tartó tanulást, önképzést,
  • az oktatás különböző színterein való tanulást,
  • a szabadidő hasznos eltöltését,
  • a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozások megismerését,
  • a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag megszerzését,
  • a fizikailag és egyéb szempontból hátrányos helyzetűek ellátását
  • a község és környéke természeti értékeinek, társadalmi folyamatainak kulturális, történelmi, néprajzi kutatásainak bemutatását

Szolgáltatásaival, sokszínű programjaival, helytörténeti gyűjteményének bemutatásával hozzájárul Szabadkígyós község sajátos arculatához, őrzi és ápolja a klasszikus kultúrához kapcsolódó értékeket.