Helyi kulturális életben történő szerepvállalás

Intézményünk részt vesz az ünnepségek megszervezésében, lebonyolításában.

Az éves munkaterv tartalmazza a főbb időpontokat:

A tanév rendje szerint:

Október 6. Aradi vértanukról megemlékezés

Október 23. Nemzeti ünnep- községi szinten

December 21. Falusi karácsony

Február: farsang, kiszebáb égetés

Március 15. Nemzeti ünnep- községi szinten

Május 1. Majális szervezésében részt vesz az intézmény