Szabadkígyósi Általános Iskola

Fenntartó: Békéscsabai Tankerületi Központ
Cím: 5600 Békéscsaba Kiss Ernő utca 3.
Központi telefonszám: 66/795-215
E-mail címe: bekescsaba@kk.gov.hu
Tankerületi igazgató: Bánki András

5712 Szabadkígyós Kossuth tér 1.
OM azonosítója: 028320
Telefon/fax: 06/66/554-410
Titkar mobil: +36-30/321-0919
E-mail cím: sulikigyos[kukac]amk-szkigyos.sulinet.hu
Honlap: www.amk-szkigyos.sulinet.hu
Vezetője: Pelyhéné Lipták Gabriella intézményvezető
Helyettese: Gönczné Orvos Emese intézményvezető-helyettes
Az iskola nyitva tartása
Az iskola szorgalmi időben az iskolahasználók számára naponta 7 órától 16 óra 15 percig áll rendelkezésre, azzal a megkötéssel, hogy 7-7.30 óra között csak a felügyeletet előzetesen igénylő tanulók tartózkodhatnak az arra kijelölt helyen.
Az intézményegységbe felvehető maximális tanulólétszám 224 fő
Pedagógusok száma: 16 fő teljes állású, 1 fő félállású pedagógus
Tanulók száma 2018.10.01: 132 fő
Az iskolai évfolyamok száma: 8

Iskolánkba a délutáni felkészülést minden osztályban külön napközis csoport segíti.
A tanulók az alábbi szakköröket látogathatják:

 • német,
 • számítástechnika,
 • matematika,
 • irodalom,
 • kézilabda,
 • tömegsport

Művészetoktatás keretében végezhető tevékenységek
(Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látja el):

 • Képzőművészet
 • Citera
 • Társastánc
 • Néptánc

Általános Művelődési Központ

Az intézmény neve: Általános Művelődési Központ
Az intézmény székhelye: 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 1
Az intézmény alapító szerve: Szabadkígyós Község Képviselő-testülete
Az alapítás éve: 2004
Az intézmény működési területe: Szabadkígyós
Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy
Gazdálkodása: önállóan működő költségvetési szerv
Az Általános Művelődési Központ intézményegységei:

 • Óvoda
 • Bölcsöde
 • Konyha
 • Műveldési Ház
 • Integrált Közösség és Szolgáltató Tér
 • Községi Könyvtár

Óvoda

5712 Szabadkígyós Kossuth tér 2.
Telefon: 06-70/33-83-257
Intézményegység vezető: Vezető óvónő
Irányítását az ÁMK igazgatója látja el.
Óvodai csoportok száma: 3
Csoportszobák száma: 3
Férőhelyek összesen:    75
A nevelést 6 óvónő és 3 dajka látja el.
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 6-17 óráig, hétvégén zárva.

Bölcsőde

5712 Szabadkígyós Kossuth tér 2.
Telefon: 06-70/33-83-257
Bölcsőde vezető: Makra Mónika
Irányítását az ÁMK igazgatója látja el.
Bölcsődei csoportok száma: 1
Csoportszobák száma: 1
Férőhelyek összesen:    12
A gondozást 2 kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka látja el.
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 7-17 óráig, hétvégén zárva.

Konyha

Telefonszáma: 70/334-8163

Művelődési Ház

5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7.
Vezetését az ÁMK igazgatója látja el.
Nyitvatartási idő: hétköznap 8-16 óráig. Rendkívüli nyitva tartásról az igazgató dönt a programok függvényében.
Külső szervek számára is rendelkezésre állnak a Művelődési Ház helyiségei a következő feltételek biztosításával:
Minden esetben előzetes bérleti szerződés megkötése szükséges, aminek tartalma:

 • a bérbe adott terület
 • a térítési díj mértéke
 • egyéb felmerülő költségek
 • a bérlő megnevezése

A foglalkozások ideje alatt gyerekek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatnak az épületben.
A foglalkozást vezető kötelessége a szakmai tevékenységen túl, a tisztaság és a rend megőrzése, az energiával való takarékosság.

Terembérléssel kapcsolatos telefonszám: +3670-387-09-60

Községi Könyvtár

Megtalálható az IKSZT-ben, Szabadkígyós Kossuth tér 1.(az iskola mögött).
Vezetését az ÁMK igazgatója látja el.
A könyvtár nyitva tartása: hétfőtől péntekig, 8 -18 óráig
A könyvtár közkönyvtári feladatot lát el.
Dokumentumainak száma: 6010 db
A beiratkozás minden szabadkígyósi lakos számára ingyenes.