A beiratkozásra meghatározott idő:

Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: az indítható osztályok >>>itt<<< megtekinthetők.